Obiectivele specifice ale proiectului

  • Efectuarea unor studii si cercetari in urmatoarele directii: metode noi de prelevare, conditionare, conversie analog/numerica si procesare numerica de semnale EEG de pe pielea capului, care sa satisfaca simultan urmatoarele cerinte speciale: sa elimine folosirea unor solutii conductive (gel) la suprafata de contact a electodului, sa elimine pregatirea speciala a epidermei (degresare, curatare abraziva, indepartarea parului, etc.), sa fie purtabila pe timp indelungat (in sensul ca sa fie miniaturizat cat mai mult posibil, dar cel putin pana la un nivel acceptabil, sa transmita fara fir datele la un sistem de analiza, interpretare si utilizare a rezultatelor, sa fie cu alimentare independenta (fara fir si cu consum extrem de scazut), sa reduca drastic efectele perturbatiilor si a artefactelor.
  • Simularea si modelarea comportarii modulelor functionale, in corelatie cu proprietatile fizico-mecanice ale sistemului.
  • Executarea unor modele experimentale pentru structurile cercetate, testarea si validarea solutiilor constructive si functionale rezultate.
  • Identificarea si optimizarea celor mai performante structuri, care vor fi dezvoltate, testate, evaluate si omologate; studii privind durata de viata si impactul tehnologic si de piata.
  • Transferul tehnologic al rezultatelor cercetarii de la organizatia de cercetare catre intreprindere, in scopul implementarii in productie, printr-un proiect de inovare, care va fi accesat ulterior.
  • Obtinerea si validarea drepturilor de proprietate industriala asupra rezultatelor cercetarii de catre intreprindere.

Prin obiectivul general si obiectivele specifice pe care si le propune, proiectul raspunde pe deplin si contribuie la realizarea obiectivului general al POS CCE (cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti si reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul UE), obiectivului specific al Axei prioritare 2 (cresterea capacitatii de CD si stimularea cooperarii dintre institutiile de CDI si intreprinderi si cresterea accesului intreprinderilor la CDI) si obiectivului Operatiunii 2.1.1 (generarea de rezultate de interes economic si stimularea transferului rezultatelor cercetarii si cunostintelor stiintifice in mediul economic, prin finantarea proiectelor de CD, care vor genera rezultate aplicabile direct in economie).

Inapoi